fbpx

לפרטים נוספים, התקשרו: 054-6968842

איכויות הופכיות כגון חופש ומחויבות, יכולות להתנגש זו בזו וליצור קונפליקט או להשלב זו בזו וליצור שלמות. זה תלוי רק ביחס שלנו אליהן.

עקרונות הגישה הטיפולית

האדם נמצא ב"שיחה" מתמדת עם המציאות.

בשיחה הזו ישנה השפעה הדדית בין עולמנו הפנימי והסובייקטיבי לבין מציאות חיינו החיצונית, האובייקטיבית כביכול. אנו יכולים להשפיע על השיחה הזו ולכוון אותה למקומות מיטיבים אם נשנה את האופן האוטומטי שבו אנו מגיבים לחוויה הפנימית שלנו (מחשבות, רגשות, תחושות). כך יתאפשר לנו לפעול במציאות החיצונית בצורה שונה מהאוטומט הרגיל ובכך לשנות את חיינו לטובה.

הגוף הוא תמונת מראה של עולמנו הפנימי.

החוויה הפנימית שלנו מורכבת מארבע רמות שנוכחות בנו תמיד ונמצאות בהתאמה: מחשבה, רגש, פעולה, תחושה גופנית. הגוף הפיזי מבטא בדיוק נמרץ את צורות המחשבה, האמונות, דפוסי הרגש וההתנהגות שהאדם סיגל לעצמו ולכן הוא גם שער עוצמתי דרכו ניתן לפגוש רובדים עמוקים שלנו וליצור בתוכנו שינויים ברי קיימא.

חיוביות רדיקלית.

כל חוויה יש בה זרע חיובי, יש בה מתנה, יש בה למידה, יש בה איכות. כל חוויה!!!

מקורם של הדפוסים שלנו הוא באייכויות הכי טובות שלנו

הדפוסים שמנהלים אותנו ואותם אנחנו כה שונאים, דווקא בהם יש את האיכויות הכי משובחות שלנו שפשוט יצאו מאיזון. דרך הגוף אנחנו עוזרים לאדם לחזור ולהתחבר לאותו כוח, אותה מתנה, שיש בדפוס התנהגות לא רצוי ואז הדפוס מאבד אחיזתו באדם ונושר ממנו.

התהליך הוא שיתוף פעולה בין המטפל למטופל

הטיפול הינו חקירה משותפת, דרך שיחה ומגע. לתפיסתינו כל הטראומות האנושיות מכילות את המרכיב של חוסר קשר מיטיב, או בדידות, ריפוי חייב לעבור דרך יצירת שיתוף פעולה ולא יתקיים במלואו אם המטופל יהיה פסיבי. המטופל מונחה להשתמש בגופו, בנשימה שלו, בדמיון ותשומת הלב כדי לקחת שליטה על חייו ולשנות את מה שאינו רצוי לו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן