אם בכל מפגש אנושי היינו משתדלים לתת יותר מאשר לקבל, היינו חיים חיי אושר

סדנאות וקורסי העשרה